Dự án thủy điện cần chuyển nhượng (Hydropower for sale)

Chủ đầu tư dự án thủy điện Ea Sup 3 tại tỉnh Đak Lak đang cần chuyển nhượng dự án để tập trung nguồn lực vào một dự án khác có tổng vốn đầu tư lớn hơn nhiều.

One hydropower in Vietnam highland namely Ea Sup 3 is seeking investors for transfer, because the owner want to mobilize resources to build other power projects.

1. Tổng quan tiềm năng ngành thủy điện

(Outlook of Vietnam’s hydro power)

Năng lượng Việt Nam là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất Việt Nam hiện nay với tốc độ tăng trưởng hằng năm gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP, tức tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất điện sẽ vào khoảng 10-12%/ năm.

Với địa hình có nhiều sông ngòi, Việt Nam có tiềm năng lớn về thủy điện. Năng lượng thủy điện đang chiếm một tỷ trọng cao trong cơ cấu sản xuất điện, ví dự như năm 2014, Thủy điện chiếm khoảng 32% trong tổng sản xuất điện.

Theo dự báo của Qui hoạch phát triển điện đến năm 2020 với tầm nhìn 2030 hay gọi tắt là Qui hoach điện VII (QHĐ VII) thì đến các năm 2020 và 2030 tỷ trọng Thủy điện vẫn còn khá cao, tương ứng là 23%.

ethiopian_millenial_dam

Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo sạch, chi phí vận hành thấp. Nếu được thẩm định kĩ lưỡng về tác động môi trường trong quá trình đầu tư thì thủy điện sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng và là nguồn cung cấp năng lượng an toàn cho Việt Nam.

Từ khoảng 2020- 2022 trở đi, Việt Nam sẽ vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Giá bán điện của các công ty thủy điện bán cho tập đoàn EVN có thể sẽ tăng lên đến 9 cents/ kWh, từ mức 3-4 cents như hiện nay. Hiệu quả hoạt động của dự án thủy điện vì thế sẽ càng được cải thiện khả quan.

Power is one of the most lucrative sector in Vietnam currently with the growth is twofold than the GDP growth, equivalently at 10 -12% annually.

Thanks to many rivers and springs, Vietnam still has the great potential for developing hydro power. And that is not surprised hydro powers account for the large ratio in power industry of Vietnam, 32% in 2014.

According to Government’s plan called Master Plan VII with vision to 2030, hydro power still occupies significant role in Vietnam’s power production structure with weight of 23%.

Hydro power has many advantages, such as it is clean, renewable and has low operation cost. If environment impact is appraised carefully, hydro power is still the safe, reliable supply in Vietnam.

Besides, business conditions in Vietnam more & more open for private investors. According to Government Plan, since 2020-2022, Vietnam will carry out the competitive retailing market for power. It means producers may sell their products to any retail vendors in market, would not depend on selling to Vietnam Electricity Group (EVN). Price for sale may zoom, from 3-4 cents/Kwh to 9 cents. Profit for hydro power is considered attractive as the whole.

2. Thông tin cụ thể về Ea Sup 3 (Ea Sup 3 details)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Nhật Hạ

Địa chỉ: 31 đường  Lê Lợi, Phường Tân Lợi, Tp Buôn Mê Thuột, tỉnh Đak Lak.

Công suất: 6,4 MW.

Tổng chi phí đầu tư: 258 tỉ đồng. Trong đó, ngân hàng Việt Nga tài trợ 65% tổng vốn đầu tư.

Dự án đã được đưa vào vận hành vào 2014.

Về hiệu quả tài chính của dự án, với mức giá bán cho EVN hiện tại, cùng mức tăng trưởng doanh thu khoảng 4% năm thì suất sinh lợi nội bộ của dự án (IRR) sẽ đạt khoảng 10%, một mức khá khả quan. Trong trường hợp giá bán điện cho EVN được nâng cao hơn nữa theo lộ trình tự do hóa ngành điện thì IRR của dự án sẽ càng cải thiện đáng kể hơn nữa.

Developer: Nhat Ha Construction Limited

Address: No 31, Le Loi street, Tan Loi ward, Buon Me Thuot city, Đak Lak Province.

Capacity: 6.4 MW.

Total investment: 258 billion Dong (12 million USD). Viet Russia bank already financed 65% of total capital.

Project is generating electricity from 2014.

According to my estimate,  with the current price sold to only EVN, revenue is increasing 4% per annually, IRR is about 10%. If the price sold to EVN is improved in the coming years thanks to privatization process, IRR ratio I think will improved significantly.

cash-flow

Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về dự án thì liên hệ với Sơn, sđt: 0986 074 270. Email: sonnguyen@mekongalaxy.com

If you want to eye project, please contact to me via my mobile phone: (84) 986 074 270, Email: sonnguyen@mekongalaxy.com

 

 

 

 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *