Chuyển nhượng vốn nhưng không nhận được tiền, liệu có đòi lại được vốn?

Giả định: A và B cùng là thành viên góp vn ti mt Công ty TNHH. A mua li phn vn góp ca B đng thi tiến hành đăng ký thay đi đăng ký doanh nghip v t l góp vn. Tuy nhiên, sau khi được cp Giy chng nhn ĐKDN mi, A vn chm thanh toán, thm chí c tình trì hoãn vic thanh toán. Vy B s phi làm gì đ đòi li phn vn góp và tư cách thành viên?

Trong trường hợp này, B cần khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty đóng trụ sở, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng vốn đồng thởi hủy Giấy chứng nhận ĐKDN vừa được cấp mới.

Cả hai yêu cầu sẽ được Tòa án xem xét giải quyết trong cùng một vụ việc. Tòa sẽ tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn do A chậm thực hiện nghĩa vụ (Điều 424 Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13) đồng thời xem xét việc hủy Giấy chứng nhận ĐKDN.

Về nguyên tắc, khi hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn, hai bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, trừ những khoản phạt, bồi thường… (Điều 427 Bộ Luật dân sự 2015). Do đó, hợp đồng chuyển nhượng vốn nên quy định thêm các khoản phạt hoặc bồi thường nhằm đảm bảo một khoản lợi ích nhất định trong trường hợp buộc phải hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn

(Điểm 1 Mục IV Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019)

(Theo Luật Vietnam)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *