Công ty Thẩm định giá Đại chúng (Public Valuation)

April 15, 2019 Lượt xem: 168

Công ty Thẩm định giá Đại chúng cung cấp các dịch vụ tài chính:

  • Xác định giá trị doanh nghiệp
  • Thẩm định giá bất động sản
  • Thẩm định giá trị thương hiệu.
  • Thẩm định giá trị tài sản
  • Thẩm định dự án đầu tư
  • Tư vấn đầu tư dự án
  • Khảo sát, lập phương án đầu tư.

Mục đích thẩm định:

– Vay vốn ngân hàng
– Mua bán tài sản.
– M&A.
– Phân chia tài sản theo yêu cầu của Tòa án.
– Mua bán theo hợp đồng.
– Khác
Email: son.nn.85@gmail.com
Phone: (84) 986 074 270
Website: https://daichung.vn/
  • 2019-05-19_15-34-32 2019-05-19_15-35-31

Hồ sơ Chứng chỉ Thẩm định viên tại Thẩm định giá Đại chúng:

20190322_201109

2019-05-19_15-37-20

Bài viết liên quan